HISTORIA CECHU

Rzemiosło w Stargardzie rozpoczęło działalność zaraz po wyzwoleniu. W zniszczonym w 70% mieście nieczynne i zdewastowane były zakłady przemysłowe i komunalne, brakowało komunikacji, wody, gazu, światła, żywności. Mimo to coraz liczniej napływać zaczęli do Stargardu i okolicznych miejscowości polscy osadnicy, w wraz z nimi najpierw pojedynczo, później grupami, przybywali rzemieślnicy różnych specjalności. ponieważ bez względu na warunki muszą jeść - pierwsi pojawili się piekarze i rzeźnicy: Dębicki, Dudziński, Waluś. Otworzył zakład fryzjerski Józef Solibieda. Od domu do domu wędrowali stolarze Marian Herman, Władysław Garnowski, później dołączyli do nich ślusarz Bronisław Bożenko, hydraulik Zbigniew Chajduk i inni. Pod koniec października 1945 roku działało już około 170 rzemieślników, którzy utworzyli swoją tradycyjną organizację - Cechy Branżowe. Na ich bazie 10 sierpnia 1948 roku powstał w Stargardzie Cech Rzemiosł Różnych. Obecnie zakłady zrzeszone w Cechu oznaczone są emblementami rzemiosła, co gwarantuje klientowi solidne wykonanie usługi.

MIASTO - SIEDZIBA CECHU
Stargard jest miastem powiatowym w województwie zachodniopomorskim, na Równinie Pyrzycko-Stargardzkiej, nad rzeką Iną. We wczesnym średniowieczu istniał tu gród pomorski wzmiankowany po raz pierwszy w 1124 r. Prawa miejskie otrzymał w roku 1253. Od 1283 roku posiadał port u ujściu Iny do zalewu Szczecińskiego. Był członkiem Hanzy.

CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH WSPÓŁCZEŚNIE
Cech Rzemiosł Różnych prowadzi własny ośrodek szkoleniowy pod nazwą CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO "CECH". Ośrodek szkoleniowy funkcjonuje w oparciu o własną bazę szkoleniową oraz doświadczoną kadrę pedagogiczno-specjalistyczną. Jesteśmy gotowi przeprowadzić szkolenie jakiego Państwo oczekują w oparciu o nasze programy autorskie lub wskazane przez zlecającego. Współpracujemy także ze specjalistami z wielu dziedzin, którzy przygotowują i przeprowadzą szkolenie na profesjonalnym poziomie.

Ośrodek prowadzi następujące szkolenia:
- szkolenie BHP (wstępne, okresowe dla pracowników, dla osób kierujących pracownikami i pracodawcami),
- kursy pedagogiczne dla nauczycieli nauki zawodu,
- inne według bieżących potrzeb.

Wynajmujemy w pełni wyposażoną w środki dydaktyczne salę wykładową

Uprawnienia do szkolenia uczniów posiadają zakłady rzemieślnicze zrzeszone w CECH-u, których właściciele lub zatrudnione osoby posiadają tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać a także uprawnienia instruktora praktycznej nauki zawodu.

Wykonanie strony: © 2008 r. Prowadzenie strony: Admin Wszelkie prawa zastrzeżone - Starszy Cechu